là một trang web chuyên chia sẻ, sưu tầm và tổng hợp những danh ngôn, những lời hay ý đẹp, những câu nói hay ý nghĩa bất hủ về cuộc sống tình cảm của con người.