CỤM ĐỘNG TỪ ĐI VỚI “TAKE”

“Take” là một động từ quen thuộc trong tiếng Anh, có nghĩa là “cầm, nắm, lấy, nhận được”. Tuy nhiên, khi kết hợp với các giới từ/ phó từ tạo thành cụm động từ (phrasal verb), nó không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần như vậy mà còn mang nhiều nghĩa khác.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một số cụm động từ đi với “Take” nhé!

 • Take after: trông giống như ai đó trong gia đình
 • Take away: lấy đi, giảm bớt, loại bỏ
 • Take back: nhận lại, lấy lại
 • Take down: hạ gục
 • Take in: nhận, đưa vào, tiếp, hút
 • Take off: cất cánh, rời khỏi
 • Take on: gánh vác, nhận, chịu trách nhiệm, đối đầu
 • Take out: lấy ra, đem ra ngoài
 • Take over: đảm nhận, nhận quyền kiểm soát, chiếm đoạt
 • Take to: quen với, dẫn đến
 • Take up: nhặt lên, bắt đầu, chọn làm, lấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *