HỢP PHẦN BỔ TRỢ BỘ SGK TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 1

# HẠNG MỤC LINK CHI TIẾT
DÀNH CHO HỌC SINH
1 Sách học sinh https://drive.google.com/file/d/1uDLmcIin-HYKeJGhGbIi6NincnKbxMcP/view?usp=sharing
2 Sách bài tập https://drive.google.com/file/d/1MLPZmR9hDgHF6hznigLQtwJF0Rxrwoj9/view?usp=sharing
3 Bộ truyền đọc Story
Land
https://hoclieu.sachmem.vn/question_set/5d29f53c764d1872810e0b56/5ede524e26201ea8a02838a8/view/0
4 Ứng
dụng LingoBee hỗ trợ học tập, rèn luyện theo SGK Tiếng Anh
https://lingobee.vn/
5 Video Phonics https://youtube.com/playlist?list=PL8_ETpRL2xNYBUU0upagrwSrF5k9yj04K
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
6 Sách giáo viên https://drive.google.com/file/d/1IluFrcCesGL0LicSAuuVp7Af8hoxcqfT/view?usp=sharing
7 Bộ thẻ từ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RIyj_yRfljvLXGa1Dqhd4RgSmkBAyMAk
Tranh tình huống https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10V3kmuhviOftQaq_sbsQZkT-mQn-6keR
Bộ quân rối https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fmgXDvc0NTm9DVrRyFXnKGTJVQGeA3SX
8 Audio CD/Audio files https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oQdV4kLc5rao8YrLEHuhAC–3dTLJZMp
9 Giáo án minh họa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aZzsHxgaWIrevPpVj1Gqx_GiryWhu5SO
10 Tiết giảng minh họa https://youtube.com/playlist?list=PL8_ETpRL2xNbu3Wh1wcwv9lpAjFxjGRn4
11 Bộ đề kiểm tra https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16are2QB0-ClJ4NaRQ5QZmg5T_gFcKzgS
12 Phân phối chương
trình
https://drive.google.com/file/d/1mljIEzik_LqHk26D3wp88WNiAD9QpXKW/view
13 Tài liệu tập huấn https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nN73R8d4xJcD6XNz3xE6ALCVwD3WUKet
14 Sách Mềm https://www.sachmem.vn/trial/books/82/units?type=teacher
15 Bài giảng điện tử https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rzJzlXlugF_w-9pv6fmopoeDadkBt883
16 Video Hướng dẫn phát
âm
https://youtube.com/playlist?list=PL8_ETpRL2xNYBUU0upagrwSrF5k9yj04K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *