Nguyên tắc trọng âm trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, nguyên tắc trọng âm (còn được gọi là nguyên tắc phát âm) là quy tắc cho việc phát âm của từng từ trong câu. Nguyên tắc này quy định rằng từ trong câu có một nguyên âm được phát rõ ràng hơn các nguyên âm khác trong từ đó. Nguyên âm này được gọi là nguyên âm trọng.

Ví dụ: trong từ “apple”, nguyên âm trọng là “a”, vì nguyên âm đó được phát rõ ràng hơn các nguyên âm khác trong từ.

Tuy nhiên, lưu ý rằng có một số từ trong tiếng Anh không tuân thủ nguyên tắc trọng âm, vì vậy bạn cần phải học cách phát âm chúng một cách chính xác. Những từ này bao gồm các từ đặc biệt như “the”, “a”, “an” và các từ không quy tắc như “police” và “hotel”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *