Tại sao hoa violet màu tím mà tiếng Anh lại ghi là “violets are blue”?

Tên “violet” được đặt theo tên của loài hoa tím đen, hoa xanh tím, hoặc các loài hoa tím khác. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, có một câu tục “Roses are red, violets are blue”, trong đó “violets” được sử dụng để chỉ hoa tím. Đây là một câu tục thông dụng trong tiếng Anh và không phải là một phép miêu tả chính xác về màu sắc của hoa tím. Nó chỉ là một câu tục vui vẻ và không nên được hiểu quá nghiêm túc.

Nguồn gốc của câu tục ngữ này là gì?

Không rõ nguồn gốc chính xác của câu tục ngữ “Roses are red, violets are blue” này. Tuy nhiên, nó có vẻ như là một câu tục ngữ rất cũ, và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Nó đã được xuất hiện trong nhiều bài thơ và bài hát khác nhau trong lịch sử, và vẫn được sử dụng nhiều trong ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *